Tėvukas - PRO, prosenelis, tėvukas

Algimantas Jonas Jurgis Savickas

Per gimtadienius t ė v u k a s sukuria sveikinimo eiles kiekvienam giminaičiui. Ot išlepom (!) su tokiom dovanom. Gyvena Vilniuje, vasaras leidžia sode, o žiemos metu su močiute Aleksandra įrašinėja dainas savo kambaryje įrengtoje įrašų studijoj.

Audio pasaką, kurią įgarsino t ė v u k a s PRO, klausytis galite čia: